BMDI A2

AfriSam (South Africa) (Pty) Ltd   Lafarge Industries South Africa (Pty) Ltd
www.afrisam.co.za   www.lafarge.co.za
     
NPC-Cimpor (Pty) Ltd   Southern African Readymix Association
www.npc.co.za   www.sarma.co.za
     
Engineered Concrete Systems   Pretoria Portland Cement Company Ltd.
www.mapei.co.za/   www.ppc.co.za
     
Concrete Manufacturers Association  
www.cma.org.za