BMDI A2

Dorper Skaap Telersvereniging SA   Dorperland Dorperklub
www.dorpersa.co.za   www.dorperland.co.za